ปริมาณน้ำร้อน

ปริมาณน้ำพุร้อนธรรมชาติมากที่สุดในญี่ปุ่น
ภูเขาคุซัทสึชิราเนะเป็นแหล่งกำเนิดน้ำพุร้อนที่อุดมสมบูรณ์ มีความสูง 2,160 เมตร
ที่คุซัทสึออนเซ็น เรามีความภาคภูมิใจทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณของน้ำพุร้อน


มีปริมาณที่มากไม่แพ้คุณภาพ

คุซัทสึออนเซ็นมีปริมาณน้ำพุร้อนที่ไหลออกมามากกว่า 32,300 ลิตรต่อนาที หรือประมาณ 230,000 ถังต่อวัน ที่นี่มีไอน้ำที่ลอยคลุ้งอยู่ทั่วเมือง ทำให้บรรยากาศของทริปน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น
คุณสามารถเพลิดเพลินกับ "น้ำพุร้อนที่ผุดออกมาจากแหล่งกำเนิดโดยตรง" ได้ทั้งจากเรียวกัง โรงแรม และบ่อแช่ออนเซ็นที่มีมากมายในคุซัทสึ

Photo

มีบรรยากาศดีมากพอ ๆ กับจำนวนบ่อแช่ออนเซ็น

ในเมืองคุซัทสึมีน้ำพุร้อนมากมาย เช่น "บ่อแช่น้ำกลางแจ้ง ไซโนะคาวาระ" มีทัศนียภาพอันงดงามและให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง / "โอทาคิโนะยุ" ที่ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับการแช่น้ำในบ่อที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันเรียงไปตามลำดับหรือที่เรียกว่า อาวาเซะยุ / "โกะซะโนะยุ" มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการแช่น้ำพุร้อนแบบโบราณ เป็นต้น
แม้ว่าน้ำพุร้อนแต่ละแห่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ความมหัศจรรย์จากธรรมชาติและความสงบก็มีอยู่มากเช่นเดียวกัน

Photo

"ยุกาวะ" แม่น้ำที่มีน้ำพุร้อนไหลผ่าน

เมืองคุซัทสึมีแหล่งน้ำพุร้อนหลัก ๆ อยู่ 6 แหล่ง แต่ก็ยังมีแหล่งอื่น ๆ อีกมากมายเช่นกัน
หนึ่งในสิ่งที่มีเอกลักษณ์ที่สุดคือ ยุกาวะ เป็นแม่น้ำที่มีน้ำพุร้อนผุดออกมาจากใต้ดิน
น้ำพุร้อนที่มีฤทธิ์เป็นกรดก่อให้เกิดไอน้ำพวยพุ่งในเมืองคุซัทสึ
ไม่น่าแปลกใจเลยที่มีคนกล่าวว่าเมืองคุซัทสึมีน้ำพุร้อนมากกว่าน้ำจืด

Photo

5 อันดับแรกของแหล่งออนเซ็นที่มีปริมาณน้ำพุร้อนตามธรรมชาติมากที่สุด

  • อันดับ 1 คุซัทสึออนเซ็น (จังหวัดกุมมะ)
  • อันดับ 2 เบปปุออนเซ็น (จังหวัดโออิตะ)
  • อันดับ 3 โอคุฮิดะออนเซ็น (จังหวัดกิฟุ)
  • อันดับ 4 อิซาวะ / คาซึไก (จังหวัดยามานาชิ)
  • อันดับ 5 นาสุออนเซ็นเคียว (จังหวัดโทจิกิ)

ที่มา: "10 Best Hot Spring Statistics" ( "Hot Spring" Vol. 795, Japan Hot Spring Association, 1995)

ปริมาณน้ำพุร้อนที่ไหลออกมาคือปริมาณน้ำพุร้อนที่ไหลออกมาต่อหน่วยเวลา ถ้ามีตัวเลขมากขึ้น ปริมาณน้ำพุร้อนก็จะยิ่งมีมากขึ้น
ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่น้ำพุร้อน จำนวนน้ำพุร้อน ประเภทของน้ำพุร้อน ฯลฯ ออนเซ็นบางที่มีปริมาณน้ำพุร้อนผุดออกมาน้อยมีเพียงไม่กี่ลิตรต่อนาที แต่ที่คุซัทสึออนเซ็นมีปริมาณน้ำพุร้อนที่ผุดออกมามากถึง 32,300 ลิตรต่อนาที

แหล่งน้ำพุร้อนและปริมาณน้ำพุร้อนที่ผุดออกมาต่อนาที

ชื่อแหล่งน้ำพุร้อน อุณหภูมิ pH ปริมาณน้ำพุร้อนที่ผุดออกมา
(ลิตร / นาที)
ยุบาทาเคะ 52.7 2.1 4,040
ชิราฮาตะ 52.2 2.1 659
ไซโนะคาวาระ 44.9 2.1 1,073
จิโซ 49.9 2.2 252
นิกาวะ 48.5 2.1 817
บันได 94.5 1.6 6,200
แหล่งน้ำพุร้อนอื่น ๆ - - 18,961
รวม 32,300

* ประมาณ 46 ล้านลิตรต่อวัน (ประมาณ 230,000 ถัง) ที่มา : Kusatsu Town Handbook 2018