ยุโมมิ

วิธีการแช่น้ำเป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาในเมืองคุซัทสึตั้งแต่สมัยเอโดะ

คุซัทสึออนเซ็น แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงซึ่งถือเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น มีวัฒนธรรมที่เรียกว่า “ยุโมมิ” ที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ได้รับการคิดค้นโดยผู้ที่มีภูมิปัญญาเพื่อที่จะได้รับประสิทธิภาพที่หลากหลายของคุซัทสึออนเซ็น


น้ำจากแหล่งน้ำพุร้อนของคุซัทสึออนเซ็นมีอุณภูมิที่สูงมาก

ตามกฎหมายออนเซ็นของญี่ปุ่น อุณหภูมิของน้ำตั้งแต่ 25 °C ขึ้นไป จึงจะสามารถเรียกเป็นออนเซ็นได้ ซึ่งอุณหภูมิน้ำของแหล่งน้ำพุร้อนคุซัทสึออนเซ็นส่วนใหญ่อยู่ที่ 50 °C ถึง 90 °C ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลดอุณหภูมิของน้ำลงจนถึงระดับที่สามารถแช่น้ำได้
อย่างไรก็ตามหากเติมน้ำเพื่อลดอุณหภูมิ ประสิทธิภาพของน้ำพุร้อนก็จะลดลง

"ยุโมมิ" ที่ทำมาเป็นเวลาช้านาน คิดขึ้นมาเพื่อทั้งลดอุณหภูมิของน้ำและประสิทธิภาพของน้ำไม่เจือจาง

Photo

เหตุผลที่ทำยุโมมิ

นอกเหนือจากการปรับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว "ยุโมมิ" ยังมีประโยชน์ช่วย
เพิ่มผลจากการแช่น้ำ เช่น ทำให้แร่ธาตุในน้ำสม่ำเสมอเมื่อสัมผัสกับผิวจะทำให้มี
ความนุ่มนวล
ปัจจุบันอุณหภูมิของน้ำร้อนจะค่อย ๆ ลดลงจากการส่งน้ำผ่านรางไม้ที่มีความยาวจาก
ยุบาทาเคะ

Photo

สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิม

"ยุโมมิ" คือ จะมีสาว ๆ ยืนเรียงรายอยู่รอบอ่างคอยกวนน้ำร้อนด้วยไม้กระดานยาวประมาณ 180 ซม. พร้อมส่งเสียง "ช้อยนาช้อยนา" ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่เริ่มขึ้นในยุคเมจิ เป็นวิธีลดอุณหภูมิน้ำร้อนโดยไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพของน้ำถูกเจือจางลง
สามารถเยี่ยมชมและลองทำ "ยุโมมิ" ที่มีบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่ "เน็ตสึโนะยุ"

Photo

สามารถชมการแสดง "ยุโมมิ" ในช่วงเวลา 1:22 นาทีได้จากวีดีโอ